Berichten

Onderzoek: hoe ervaren we het thuiswerken?

Tijdens de eerste fase van de coronacrisis onderzocht Factor Vijf in opdracht van FLOW, de werk- en leerervaringen van medewerkers en leidinggevenden. Dit was de fase van de ‘intelligente lockdown’, toen o.a. horeca, kappers en sportscholen op slot zaten en samenscholingen van meer dan drie personen verboden waren. Nederland werkte in die periode massaal thuis. FLOW wilde weten hoe medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties deze nieuwe manier van werken, die plotsklaps zijn intrede deed, hebben ervaren en wat zij in die periode hebben geleerd.

Aan dit onderzoek namen 140 mensen deel met een gemiddelde leeftijd van 48,5 jaar. 90% daarvan was medewerker en 10% leidinggevende. Het merendeel (65%) was vrouw en hoger opgeleid (73%). De respondenten werkten in alle provincies, bij woningcorporaties van verschillende grootten.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  1. De coronacrisis heeft geleid tot versneld leren werken met digitale technieken (beeldbellen, video-vergaderen e.d.)
  2. Mensen lijken snel gewend te zijn geraakt aan het werken met nieuwe technieken: richting het einde van het verdiepende onderzoek werden nog maar weinig leerervaringen gerapporteerd.
  3. Thuiswerken is voor veel mensen een welkome afwisseling t.o.v. werken op kantoor: minder reistijd en een betere concentratie (meer focus en minder afleiding) spreekt velen aan.
  4. Verstoringen, o.a. van schoolgaande kinderen thuis en/of van veel video-vergaderingen met uitloop, zorgen voor stress; de grip op je agenda neemt hierdoor af.
  5. Thuiswerken brengt risico’s met zich mee: o.a. mensen nemen minder pauzes, zitten langer en volgen minder (online) opleidingen.
  6. Contact met mensen (zowel leidinggevenden als collega’s en externen) geeft energie en houdt positief verband met welbevinden en productiviteit.
  7. Door de coronacrisis hebben mensen geleerd hun dag te structureren en doelen te stellen: dit werkt prettig en productief.
  8. Er zijn grote verschillen tussen medewerkers qua voorkeuren en thuissituaties. “One size fits all” thuiswerkoplossingen zijn niet mogelijk.
  9. Medewerkers met kinderen t/m de basisschoolleeftijd, jongere medewerkers, medewerkers zonder thuiswerkervaring en leidinggevenden hebben meer moeite (gehad) met de coronacrisis.

Meer weten? Lees hier het volledige rapport.