Tijd voor een nieuw overleg!

Het lijkt ons goed om, juist in deze digitale tijd, meer met elkaar in verbinding te zijn. We zijn immers allemaal ambassadeurs voor de ontwikkeling en inzet van medewerkers. We zijn druk, elkaar fysiek zien lukt nu niet en kost veel (reis)tijd. Maar het is ook al erg lang geleden dat we voor het laatst samenkwamen.

P&O Samenwerkoverleg
We gaan van start met een nieuw overleg. Elke laatste donderdag van de oneven maand sparren we tijdens de lunch van 12-13 uur via Teams met elkaar.

We bespreken ontwikkelingen bij Samenwerk, wat we samen nog meer kunnen oppakken, we nodigen soms iemand uit die in een half uur ons informeert en natuurlijk komen er ook onderwerpen langs die jullie graag willen bespreken.

We zien je graag op donderdag 26 november a.s. om 12.00 uur. Dan lunchen we samen. De uitnodiging ontvangen alle P&O’ers in de mailbox. En wil jij het graag ergens over hebben? Gooi het in de groep op ons Samenwerkportaal! Dit staat er in ieder geval op de agenda:

• visieontwikkeling Samenwerk
• het Samenwerkportaal
• Matchmaker met kandidatenpools, vacatures en inzet coaches
• tips voor kerst en nieuwjaar
• opzet van dit overleg

Zien we je donderdag de 26e?