Samenwerk@Corporatie

Wij zijn een actieve samenwerking tussen corporaties in Overijssel en Gelderland.

We vinden werken bij een corporatie mooi werk! Vanwege de maatschappelijk impact en de veelzijdigheid. Natuurlijk zien we ook dat de corporatiewereld in snel tempo verandert. Dit vraagt flexibiliteit en verandervermogen van medewerkers. Wij helpen hen hierbij; om zelf regisseur te zijn van hun carrière. We zorgen dat ze mee kunnen bewegen. Nu en straks. Dit doen we bijvoorbeeld door inzicht te geven in de toekomst van corporatiewerk: automatisering, robotisering, doelgroepen die meer aandacht vragen en nieuwe samenwerkingsvormen. We bieden ook gerichte workshops aan. Maar delen ook kennis door stages en netwerkbijeenkomsten. Op deze manier willen we een actieve bijdrage leveren aan het werkgeluk en de arbeidsfitheid van medewerkers bij corporaties. Nu en in de toekomst. Want het is en blijft mooi werk!

De projectleider, de projectmedewerker en de matchmaker werken samen met de stuurgroep en SamenWerkgroepen aan de realisatie van onze activiteiten. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren en werk je bij een aangesloten corporatie, meld je dan aan via een van onderstaande contactpersonen. Corporaties in de regio kunnen zich bij het samenwerkingsverband aansluiten en gebruikmaken van de faciliteiten.

Claudia van Tuuren

Projectleider Samenwerk@Corporatie
Senior HR-adviseur HRnoordoost

claudia@samenwerkcorporatie.nl

06 - 51 07 23 46

Andrea Noordink

Matchmaker Samenwerk@Corporatie
Zelfstandig Loopbaancoach | Loopbaanadviseur

andrea@samenwerkcorporatie.nl

06 - 12 64 04 72

Ingrid Egging

Projectmedewerker Samenwerk@Corporatie
Communicatiemedewerker Wonion en Sité

info@samenwerkcorporatie.nl

06 - 23 25 86 82

Werkgroepen

In het najaar van 2019 starten we met diverse werkgroepen, zoals:

  • Werkgroep Stage 10-daagse
  • Werkgroep workshops
  • Werkgroep event voor medewerkers
  • Werkgroep fotografie, social media en website.

Wil jij je voor één jaar inzetten voor een werkgroep en samen met collega’s uit de regio dit tot een succes maken, meld je dan aan via info@samenwerkcorporatie.nl. Neem voor meer informatie contact op met de projectleider of projectmedewerker.

Financiën

Afdeling financiën van Ons Huis ondersteunt Samenwerk@Corporatie.

Factuuradres: digitalefactuur@onshuisapeldoorn.nl

Ons Huis Woningstichting t.a.v. Samenwerk@Corporatie | Postbus 24 | 7300 AA Apeldoorn.