Samenwerk@Corporatie 

Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband van corporaties in Overijssel en Gelderland.

Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de onderlinge (kennis)uitwisseling te bevorderen. De stuurgroep zet de grote lijnen uit en coördineert de initiatieven in de regio. De Match maker helpt medewerkers die een loopbaanstap willen zetten en ondersteunt corporaties bij het zoeken naar kandidaten voor vacatures, tijdelijk werk en projecten.

Corporaties in de regio kunnen zich bij het samenwerkingsverband aansluiten en gebruikmaken van de faciliteiten die het biedt.

Minke Hoenkamp

Projectcoördinator Samenwerk@Corporatie
Medewerker P&O Volkshuisvesting Arnhem

minke@samenwerkcorporatie.nl

06 - 2297 8945

Miranda

Mirande Rubingh

Projectmedewerker Samenwerk@Corporatie
Management en P&O Assistent Ons Huis Apeldoorn

info@samenwerkcorporatie.nl

055 - 526 2551

Yvonne van der Toom

Projectmedewerker Samenwerk@Corporatie
Medewerker P&O Woonbedrijf ieder1 Deventer

info@samenwerkcorporatie.nl

088 - 112 0723

Andrea Noordink

Matchmaker Samenwerk@Corporatie

andrea@samenwerkcorporatie.nl

06 - 1264 0472

Financiën

Afdeling financiën van Ons Huis ondersteunt Samenwerk@Corporatie.

Factuuradres: digitalefactuur@onshuisapeldoorn.nl

Ons Huis Woningstichting t.a.v. Samenwerk@Corporatie | Postbus 24 | 7300 AA Apeldoorn.