Stuurgroep online

Ook de stuurgroep van Samenwerk@Corporatie vergadert digitaal. Op donderdag 4 juni kwamen we digitaal samen voor ons tweemaandelijkse overleg. Naast alle stuurgroepleden en projectleider Claudia, waren ook Rick Evers en Marianne Regtop voor het eerst aanwezig. Rick is onze nieuwe communicatieadviseur en Marianne is onze nieuwe matchmaker. Welkom bij de club!

Hieronder in het kort de punten die we in het overleg bespraken:

  • Door corona zijn helaas een aantal bijeenkomsten even on hold gezet. Zoals de bijeenkomst voor contactpersonen, de inspiratiesessie met bestuurders en de workshops. Maar nu er weer wat meer ruimte ontstaat, worden ook deze dingen weer opgepakt. Zo is het workshopprogramma voor de tweede helft van het jaar alweer gepland en komt dit binnenkort op de website. Daarnaast word er druk nagedacht hoe we de andere bijeenkomsten eventueel digitaal door kunnen laten gaan.
  • Zoals elke organisatie wordt er binnen Samenwerk@Corporatie gekeken naar de regelgeving rondom AVG. Claudia is hiermee aan de slag gegaan en heeft hier een beleidsstuk over geschreven. De stuurgroep heeft akkoord gegeven, zodat het uitgevoerd kan worden. Hierdoor wordt het straks ook eenvoudiger om met elkaar te communiceren.
  • Binnen Samenwerk@Corporatie hebben we geen gezamenlijk digitaal communicatieplatform. Claudia heeft hiervoor informatie uitgezocht en gaat dit verder uitrollen.
  • Rick heeft een goed communicatieplan geschreven, waar iedereen mee aan de slag kan.
  • De stage-10-daagse is al jaren een goedlopende activiteit. Helaas gooit corona voor dit jaar roet in het eten. Daarom wordt er druk gewerkt aan een digitaal alternatief. Binnenkort meer hierover.
  • Claudia heeft een financieel verslag gemaakt. Samenwerk@Corporatie staat er goed voor. De stuurgroep geeft akkoord voor het verslag.