Training klimaatadaptatie en leefbaarheid

Het weer in Nederland wordt extremer. Het slim inzetten van een groene woonomgeving kan helpen om deze extremen op te vangen. Er is veel kennis en ervaring beschikbaar en als corporatie sta je er niet alleen voor: ook de gemeente, bewoners, waterschappen en andere partijen zijn actief bezig met slimme oplossingen voor een klimaatadaptieve omgeving.

Om de kennis te vertalen naar jouw praktijk, is deze training speciaal voor medewerkers van woningcorporaties. Zodat jij, als klimaatambassadeur, het groene vuur in jouw organisatie kunt ontsteken en laten branden.

De training bestaat uit 3 dagdelen:

Meld je aan!  Bron: Aedes
Voor het nieuwe jaar kun je je al inschrijven.