Toolkit Vitaliteit

Hoe kun je je vitaliteit verbeteren? En hoe die van je medewerkers als je leidinggevende bent? Door de belastbaarheid te verbeteren. Bekijk de toolkit met tools voor medewerkers, HR en leidinggevenden. Onder vitaliteit verstaan we ‘energiek kunnen leven en werken’.