Stuurgroep online

Stuurgroepvergadering via Teams. We bespraken onder andere ons aanstaande jubileum, de workshops en de digitale stage-10-daagse. En ook FLOW haakte deze vergadering aan. Hoe werken we samen, nu en in de toekomst.