Nieuw binnen onze sector?

Welkom! Snel wegwijs worden in dit mooie vakgebied? Meld je aan voor de training Oriëntatie Volkshuisvesting! Op 10 oktober bij OFW in Dronten.

De corporatiesector is een unieke sector waar het om meer gaat dan het verhuren van woningen. De Europese regelgeving en de huidige woningmarkt beïnvloeden de sector en de werkzaamheden van corporaties verschuiven. Maar waar gaat het eigenlijk allemaal over?

Deze training brengt je op de hoogte van de ins en outs van de sector, de regelgeving en de actuele ontwikkelingen die effect hebben op corporaties. Maar ook van de ontstaansgeschiedenis en het bestaansrecht van woningcorporaties en sociaal versus commercieel. We hebben nog een paar plekken. Doe je mee? Leuk! Je kunt je aanmelden via info@samenwerkcorporatie.nl met als onderwerp: OV-10-10.