Corona-update

In het hele land worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Voor de activiteiten van samenwerk@corporatie betekent dit dat:

  • de workshops van april gaan niet door. Op een later moment bekijken we wat we met de overige workshops doen. Als er nieuwe datums voor workshops bekend zijn, lees je dat op deze website.
  • overige bijeenkomsten (netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, etc.) van of vanuit samenwerk@corporatie gaan in april niet door.
  • de Matchmaker en loopbaancoaches houden alleen videogesprekken.
  • sollicitatiegesprekken met de nieuwe Matchmaker zijn uitgesteld.

We rekenen op je begrip voor deze wijzigingen en wensen je sterkte in deze tijden.