Netwerkbijeenkomst voor woonconsulenten

‘De woonconsulent, een vak in ontwikkeling’

Als woonconsulent heb je voortdurend te maken met verandering. Denk aan:

  • De Woningwet en de gevolgen hiervan voor het werken aan leefbaarheid
  • Overlast en het nieuwe instrument gedragsaanwijzing
  • De wet aanpak woonoverlast die eraan komt
  • Nieuwe vormen van bewonersparticipatie en zelfbeheer
  • De flinke instroom van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een psychiatrische problematiek
  • Veranderingen in het netwerk, bij de politie, de gemeente en zorgpartijen.

Ook intern is er in de organisatie van woningcorporaties steeds meer aan het veranderen. De woonconsulent is steeds minder een medewerker die processen uitvoert en steeds meer een professional die regie voert en in samenwerking met collega’s en netwerkpartners oplossingen zoekt voor complexe problematiek en situaties. Dit maakt het vak van woonconsulent uitdagend en boeiend, maar zeker niet gemakkelijk. Samenwerk@corporatie vindt het de moeite waard om bijeenkomsten te organiseren voor de woonconsulenten van de verschillende corporaties, om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en te delen en te sparren over het vak van woonconsulent.

Het kennisnetwerk voor Woonconsulenten is voor en door medewerkers.

Het netwerk komt elk kwartaal bijeen bij een van de deelnemende corporaties.

Per keer staat er een thema centraal die door een deelnemer wordt voorbereid.

Eventuele kosten worden door de organiserende corporatie gedragen.

Geef je op via het aanmeldimgsformulier.