Netwerk Assetmanagement

Het vak Assetmanagement is bij corporaties volop in ontwikkeling. Medewerkers die zich hiermee bezig houden zijn welkom bij dit netwerk!

Corporaties bevinden zich in de transitie naar meer verzakelijking en willen financieel en maatschappelijk beter gaan presteren. Assetmanagement is een belangrijke schakel tussen het (strategische) portefeuillebeleid en het (operationele) dagelijks beheer. Het is de uitdaging voor iedereen die zich met assetmanagement bezig houdt om de strategie te verbinden met de uitvoeringspraktijk, zowel financieel als organisatorisch.
Iedere corporatie op zich kiest hierbij zijn eigen invulling en eigen speerpunten. Wij denken dat door kennisdeling en netwerkvorming op lokaal / regionaal niveau, dit proces kan versnellen en dat de assetmanager beter gepositioneerd wordt.

Het kennisnetwerk is voor en door medewerkers die zich bezig houden met Assetmanagement.
Het netwerk komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen bij een van de deelnemende corporaties. Per keer staan een of meerdere thema’s centraal die door deelnemers worden voorbereid. De bijeenkomsten worden begeleid door Jeroen Bouwman van Link PPO.

Aan dit netwerk zijn geen kosten verbonden.

Heb je belangstelling?

Stuur een mail naar info@samenwerkcorporatie.nl