Netwerk Assetmanagement

Het vak Assetmanagement is bij corporaties volop in ontwikkeling. Medewerkers die zich hiermee bezig houden zijn welkom bij dit netwerk! We organiseren dit landelijk samenmet Aedes. Contactpersoon is Gerrie van der Breggen.

Op 28 mei is er een eerste bijeenkomst van het samengestelde netwerk in regio Amersfoort! Meld je gauw aan.

Ben je binnen je corporatie betrokken portefeuille/assetmanagement en wil je met vakgenoten in contact komen? Het Netwerk voor Portefeuille- en Assetmanagers is een beginnend netwerk (opgericht in 2023) voor iedereen die zich bij een woningcorporatie (aangesloten bij Aedes) bezighoudt met portefeuille en/of assetmanagement. De leden komen minimaal drie keer per jaar bijeen en helpen elkaar bij het verder professionaliseren van verschillende elementen van vastgoedsturing. Aedes ondersteunt het netwerk inhoudelijk.

In de ondersteuning richt Aedes zich op de verschillen in het kennis- en ambitieniveau van corporaties. We zetten in op onderlinge kennisdeling en voorkomen (zoveel als mogelijk) dat iedere corporatie zelf het wiel moet uitvinden.

Doel van het netwerk

Aedes en haar achterban zetten zich in voor:

  1. Duidelijke doelstellingen voor onderhoud om op die manier een gezonde bedrijfsvoering te realiseren.
  2. Verbeteren (interne) samenwerking.
  3. Verbeteren data & monitoring.

Dit willen we realiseren door netwerkbijeenkomsten en kennissessies te organiseren. Elke bijeenkomst heeft een actueel thema en er zijn workshops die daarop aansluiten. Ook zijn we begonnen aan de ontwikkeling van verschillende tools. Dit doen we samen met de netwerkleden die hun kennis en ervaring willen delen. Voor alle Aedes-leden zijn de (in de toekomst) ontwikkelde instrumenten veelal gratis.

Voorwaarden lidmaatschap

Het Netwerk voor Portefeuille- en Assetmangement staat open voor medewerkers van woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Zij kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Community

In de community Onderhoud kunnen leden o.a. in discussie met collega’s over actuele onderwerpen. Binnen de community kunnen (praktijk)voorbeelden worden uitgewisseld, of kan men elkaar vragen stellen over zaken als portefeuillestrategie, de beleidsachtbaan, vastgoedsturing, gezond & veilig wonen, hold/sell analyses, KPI’s, complexbeheer en meer. Hoewel in deze community informatie over het netwerk wordt gedeeld, is de community ook toegankelijk voor niet-netwerkleden. Alleen mensen die in dienst zijn van een woningcorporatie die lid is van Aedes, kunnen zich hierbij aansluiten.

Heb je nog vragen?

Stuur een mail naar info@samenwerkcorporatie.nl