Huurincasso netwerk in onze regio

In het voor- en najaar organiseren we netwerkbijeenkomsten voor medewerkers huurincasso en elke keer neemt een andere corporatie of twee corporaties de organisatie op zich.

Heb jij ook een huurincasso-functie, is jouw corporatie lid van Samenwerk@Corporatie én wil je ook meedoen? Neem dan contact op via info@samenwerkcorporatie.nl Samen maken we dit netwerk!

Er is naast ons eigen regionale Incasso netwerk ook een Landelijk platform Huurincasso. Zij komen drie keer per jaar bijeen, bespreken actuele thema’s en nodigen interessante sprekers uit. Meer informatie

Secretaris: Henk Dijk: info@huurincassoplatform.nl of 06-22902998.