Event voor bestuurders en RvC-leden (3 PE punten)

op 19 mei 2022 van 16.30 tot 19.30 uur

Samenwerk@Corporatie en Kracht in Mobiliteit organiseren i.s.m. FLOW, Aedes en VTW:

Thema: Goed werkgeverschap via Duurzame Inzetbaarheid.

Als vervolg op de handreiking ‘Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

Zijn wij als corporaties wel in staat om onze volkshuisvestelijke opgave te realiseren? Kunnen we wel inspelen op actuele veranderingen binnen de volkshuisvesting? 

De arbeidsmarkt staat op zijn kop en goed gekwalificeerde medewerkers zijn schaars. Wat nodig is, zijn betrokken en wendbare medewerkers met sterk ontwikkelde competenties en kwaliteiten. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom van cruciaal belang om te investeren in Duurzame Inzetbaarheid als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.

Er zijn veel manieren om Duurzame Inzetbaarheid te organiseren. Welke visie en strategie heeft de bestuurder op de duurzame inzetbaarheid? Het is strategisch van belang dat een bestuurder toetst of de ingezette maatregelen wel leiden tot het gewenste resultaat. En dat de bestuurder zich hierover kan en wil verantwoorden richting de Raad van Commissarissen.

Onder leiding van Fons de Poel gaan we hiermee aan de slag.

P.S. We stellen het op prijs als je RvC-leden informeert over deze bijeenkomst.

Klik hier voor informatie en aanmelding!