Door meer en complexer werk ontstaat een toenemende mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij corporaties. Werkgevers en werknemers nemen het signaal serieus. Dat blijkt uit het Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016, verricht in opdracht van FLOW.

Werkgevers hebben meer moeite kwalitatief goed personeel te vinden en zijn wat minder tevreden over inzetbaarheid, opleidingsniveau, kwalificaties en werkervaring. Het onderzoek laat echter ook zien dat werknemers vaker extra scholing volgen en zeggen daar in hun werk profijt van te hebben. Zij lijken daarmee hun verantwoordelijkheid te voelen en die ook te nemen, aldus de onderzoekers.

Het stimuleren van dergelijke initiatieven en het hierin begeleiden van medewerkers, komt de ontwikkeling van werknemers ten goede en beperkt daarmee de mogelijke mismatch.

Lees hier meer over de belangrijkste uitkomsten en bekijk de infographics

Download het complete rapport (pdf)
Download de samenvatting en aanbevelingen (pdf)